Uwaga! Strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając nasz serwis zgadzasz się na ich przyjmowanie.
Szczegółowe informacje znajdują się w Polityce prywatności
Dzień Ziemi 2016
PALĄCY TEMAT - NISKA EMISJA!
powrót do najnowszej strony
FESTYN - STREFA NISKIEJ i ZEROWEJ EMISJI
 Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze 
  Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze powstała w 2008 r. z misją skutecznej ochrony przyrody oraz godzenia interesu ekonomicznego społeczności lokalnych z potrzebą zachowania bioróżnorodności. Fundacja w swych działaniach koncentruje się na problemie zachowania starodrzewów leśnych puszczy karpackiej poprzez ochronę największego skupiska fragmentów reliktowej puszczy karpackiej w polskiej części łańcucha Karpat - w rejonie projektowanego Turnickiego Parku Narodowego.
Podczas tegorocznej imprezy Fundacja zaprezentuje wystawę edukacyjną "Reliktowa Puszcza Karpacka" składająca się z kilku plansz obrazujących bogactwo lasów pierwotnych, a także uwrażliwiająca na piękno starodrzewów i zachęcająca do ich ochrony. Dopełnieniem wystawy będzie promocja bogato ilustrowanego przez fot. G. Leśniewskiego albumu przyrodniczego. Podczas festynu zostaną także przekazane informacje na temat projektu Fundacji dotyczącego wsparcia udziału społecznego w procesie opracowywania przez instytucje publiczne, wieloletnich planów gospodarowania lasami oraz planowania inwestycji w lasach oddziałujących negatywnie na przyrodę, a także informacje na temat kampanii #?SOSKarpaty?, realizowanej wspólnie z Fundacją WWF Polska. Dzięki specjalnie przygotowanym broszurkom będzie można dowiedzieć się więcej o działalności Fundacji. Dzieci i młodzież będą mogły wziąć udział w zagadkach przyrodniczych, rebusach i quizach, a także w happeningu polegający na współtworzeniu lasu malowanego dłońmi odwiedzających stoisko. Na najmłodszych czekać będą atrakcje w postaci malowania twarzy z motywami leśnych roślin i zwierząt.