Uwaga! Strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając nasz serwis zgadzasz się na ich przyjmowanie.
Szczegółowe informacje znajdują się w Polityce prywatności
Dzień Ziemi 2016
PALĄCY TEMAT - NISKA EMISJA!
powrót do najnowszej strony
FESTYN - STREFA NISKIEJ i ZEROWEJ EMISJI
 Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju 
  Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju (InE) jest pozarządową organizacją typu think-tank powstałą w 1990 r. z inicjatywy kilku członków Polskiego Klubu Ekologicznego, działającą w formule fundacji. InE zajmuje się promowaniem i wdrażaniem zasad oraz rozwiązań służących zrównoważonemu rozwojowi Polski. W swojej działalności Instytut kieruje się misją budowania pozytywnych relacji między rozwojem społecznym i gospodarczym oraz ochroną środowiska. Instytut działa na forum Europejskim w ramach European Environmental Bureau oraz w kraju w koalicjach organizacji społecznych, m. in. Klimatycznej, ds. Funduszy UE, Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich. InE prowadzi obecnie szereg projektów, przy czym na tegorocznym Dniu Ziemi promować będzie przede wszystkim ten o nazwie KLIMAPOLKA. W projekcie "Polityka klimatyczna szansą dla Polski. Jak ją wykorzystać? KLIMAPOLKA prezentuje korzyści płynące z wdrażania gospodarki niskoemisyjnej również na poziomie lokalnym - dla samorządów, przedsiębiorców i indywidualnych gospodarstw domowych, czyli bezpośrednio dla każdego z nas. W ramach prowadzonych na festynie działań Fundacja zaplanowała spotkania z ekspertami, konkursy wiedzy dla dzieci i dorosłych (z nagrodami) oraz rozdawnictwo publikacji InE. Drugi projekt, który promowany będzie podczas festynu to ADAPTCITY (pełna nazwa: Przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej).