Uwaga! Strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając nasz serwis zgadzasz się na ich przyjmowanie.
Szczegółowe informacje znajdują się w Polityce prywatności
Dzień Ziemi 2016
PALĄCY TEMAT - NISKA EMISJA!
powrót do najnowszej strony
FESTYN - STREFA NISKIEJ i ZEROWEJ EMISJI
 Koło Naukowe Sozologów wraz z Sekcją Kynologiczną KNS na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
  Ograniczanie emisji gazów, zmiany klimatyczne i "zdrowie" biocenozy są jednymi z najistotniejszych zagadnień podejmowanych przez badaczy z wielu dziedzin nauki. Koło Naukowe Sozologów w przystępny sposób postara się wyjaśnić:
  • jak funkcjonuje biocenoza? Co wpływa na "zdrowie biocenozy" - kiedy biocenoza jest w stanie równowagi, kiedy jest stabilna?
  • relacje między organizmami? Jak biocenoza reaguje na wszelkie zaburzenia, czy jest w stanie powrócić do stanu równowagi?
  • wzajemne oddziaływania biocenozy i człowieka. Dlaczego " zdrowie biocenozy" jest ważne dla człowieka? Jak chronić biocenozę?
  • Relacje między ludźmi i zwierzętami.
Dla najmłodszych uczestników festynu przygotowane zostaną zabawy plastyczne, w których wykorzystywane będą pudełka, plastikowe butelki, papier. Ideą działań plastycznych będzie recykling. Nieco starsze dzieci i dorośli będą mogli wziąć udział w konkursach dotyczących funkcjonowania biocenoz - tworzenie modeli prawidłowo i nieprawidłowo funkcjonujących biocenoz, rozpoznawanie wybranych gatunków roślin i zwierząt wraz z ich tropami i śladami, wskazywanie właściwego środowiska życia i miejsca w łańcuchu pokarmowym na podstawie rysunków, fotografii i eksponatów, rozpoznawanie parków narodowych oraz ich położenia na terenie kraju.

W ostatnich latach popularne stały się psie sporty, które zachęcają do aktywności ruchowej nie tylko psy ale także ich właścicieli i przewodników. Członkowie koła kynologicznego omówią najpopularniejsze rasy psów i jak powstały, do czego służyły. Dla wszystkich od najmłodszych do najstarszych uczestników Dnia Ziemi przygotowano konkursy dotyczące wiedzy kynologicznej - rozpoznawanie ras psów, historia powstawania ras i wiedzy o ich znaczeniu w życiu człowieka.