Uwaga! Strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając nasz serwis zgadzasz się na ich przyjmowanie.
Szczegółowe informacje znajdują się w Polityce prywatności
Dzień Ziemi 2016
PALĄCY TEMAT - NISKA EMISJA!
powrót do najnowszej strony
FESTYN - STREFA NISKIEJ i ZEROWEJ EMISJI
 Muzeum Geologiczne, PIG - PIB 
  Podczas tegorocznego festynu z okazji "Dnia Ziemi" Muzeum Geologiczne PIG-PIB zaprezentuje ekspozycję, która obejmować będzie plansze edukacyjne zaprezentowane na ściankach posterowych oraz wystawę okazów geologicznych. Na posterach znajdą się informacje o działaniach jakie podejmuje Państwowy Instytutu Geologiczny-Państwowy Instytut Badawczy na rzecz ochrony powietrza. Jednym z głównych przedmiotów badań Instytutu jest sekwestracja geologiczna czyli redukcja antropogenicznych emisji zanieczyszczeń pochodzących ze spalania paliw kopalnych poprzez wychwytywanie i geologiczne składowanie dwutlenku węgla w ośrodkach skalnych. Równie ważne zagadnienie stanowi geotermia, jedno z głównych źródeł energii odnawialnej, pozyskiwanej z gorących wód i skał zalegających głęboko pod Ziemią. Dlaczego wody geotermalne i skały są gorące, gdzie występują, w jaki sposób wytwarza się z nich energię, do jakich skał można zatłaczać CO2 i czy metoda ta jest bezpieczna dla środowiska? - to nie jedyne pytania na które odpowiedzi znajdą odwiedzający stoisko Muzeum Geologicznego PIG-PIB.

Dodatkowo na stoisku uczestnicy festynu będą mogli wziąć udział w konkursach tematycznych dla dzieci i młodzieży z nagrodami, a także w warsztatach, doświadczeniach i pokazach dla najmłodszych. Uzupełnieniem stanowiska będą materiały edukacyjne Muzeum Geologicznego PIG-PIB dla dzieci i młodzieży, postery, foldery informacyjne o działalności Państwowego Instytutu Geologicznego-Państwowego Instytutu Badawczego w zakresie ochrony i popularyzacji przyrody nieożywionej kraju poprzez geoturystykę.