Uwaga! Strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając nasz serwis zgadzasz się na ich przyjmowanie.
Szczegółowe informacje znajdują się w Polityce prywatności
Dzień Ziemi 2016
PALĄCY TEMAT - NISKA EMISJA!
powrót do najnowszej strony
FESTYN - STREFA NISKIEJ i ZEROWEJ EMISJI
 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
  Uczestnicy festynu odwiedzający stoisko Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będą mogli wziąć udział w konkursach i atrakcjach związanych z tematem przewodnim tegorocznych obchodów Dnia Ziemi - "Palący temat - niska emisja!". Przedstawiciele Instytucji zachęcać będą do wspólnej zabawy w konkursach plastycznych i wieloformatowych grach planszowych (np. puzzle), a także do wzięcia udziału w doświadczeniach. Ponadto na stoisku dostępne będą materiały informacyjne związane z działalnością NFOŚiGW.

Podstawowym celem działalności Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie edukacji ekologicznej jest podnoszenie świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju, upowszechnianie wiedzy z zakresu ochrony środowiska, kształtowanie zachowań prośrodowiskowych społeczeństwa oraz aktywizacja społeczna, polegająca na budowaniu społeczeństwa obywatelskiego w obszarze ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Realizacji tych celów służy szereg przedsięwzięć z dziedziny edukacji ekologicznej, dofinansowywanych przez NFOŚiGW.
Przedsięwzięcia te realizowane są w atrakcyjnej, nowoczesnej formie, dostosowanej do poszczególnych grup odbiorców - dzieci, młodzieży i dorosłych.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansowuje ogólnopolskie kampanie cross-mediowe (z wykorzystaniem telewizji, radia, Internetu, prasy; w tym strony internetowe, idea-placement), programy edukacyjne, budowę, rozbudowę, adaptację, remont, wyposażenie i doposażenie centrów edukacji ekologicznej (w tym infrastruktury terenowej, wykorzystywanej przez te ośrodki), filmy oraz programy telewizyjne i radiowe, studia podyplomowe z zakresu ochrony środowiska, szkolenia, konferencje, konkursy, wydawnictwa, produkcję pomocy dydaktycznych, imprezy edukacyjne i działania realizowane za pośrednictwem Internetu (w tym mediów społecznościowych).