Uwaga! Strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając nasz serwis zgadzasz się na ich przyjmowanie.
Szczegółowe informacje znajdują się w Polityce prywatności
Dzień Ziemi 2016
PALĄCY TEMAT - NISKA EMISJA!
powrót do najnowszej strony
FESTYN - STREFA NISKIEJ i ZEROWEJ EMISJI
 Stowarzyszenie Cztery Krajobrazy 
  Misją Stowarzyszenia Cztery Krajobrazy, które powstało w 2008 roku jest dążenie do zrównoważonego rozwoju obszarów sąsiadujących z Puszczą Kampinoską i podnoszenia jakości życia mieszkańców.
Celem Stowarzyszenia Cztery Krajobrazy jest:
  • zapewnienie równego startu życiowego dzieciom i młodzieży poprzez rozwój oferty edukacyjnej, oświatowej i wychowawczej na terenie gmin sąsiadujących z Puszczą Kampinoską;
  • rozwój partnerskiej współpracy dla tworzenia optymalnych warunków rozwoju emocjonalnego, fizycznego, poznawczego i społecznego dzieci i młodzieży;
  • wspomaganie rozwoju społeczności lokalnej na terenie gmin sąsiadujących z Puszczą Kampinoską;
  • wspieranie oddolnych inicjatyw lokalnych przyczyniających się do propagowania aktywności społecznej i samoorganizowania się lokalnych środowisk,
  • popularyzacja regionu i tradycji lokalnych Mazowsza,
  • wspieranie aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu, w szczególności turystyki edukacyjnej.
Od 2011r. Stowarzyszenie prowadzi pracownię twórczą "Projektownia", zaś od roku 2015 rozpoczęło działalność Domu Pracy Twórczej w Granicy (na terenie KPN) w której organizuje zajęcia edukacyjne o tematyce ekologicznej i artystyczne dla dzieci i młodzieży z Gminy Kampinos i gmin ościennych. Stowarzyszenie prężnie działa przy projekcie pn.: "Rozwój turystyki w Gminie Kampinos - kampinoski produkt turystyczny - "Kampinoskie Szlaki". W ramach tego projektu między innymi powstała przystań kajakowa i przestrzeń rekreacyjna nad Utratą, wypożyczalnia rowerów i sprzętu turystycznego, punkty informacji turystycznej oraz trzy questy w Gminie Kampinos. Podczas tegorocznego Dnia Ziemi Stowarzyszenie Cztery Krajobrazy zaprezentuje dorobek i działalność swojej organizacji, a przede wszystkim zaproponuje uczestnikom festynu warsztaty twórcze w konwencji eko z elementami arteterapii.