Uwaga! Strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając nasz serwis zgadzasz się na ich przyjmowanie.
Szczegółowe informacje znajdują się w Polityce prywatności
Dzień Ziemi 2016
PALĄCY TEMAT - NISKA EMISJA!
powrót do najnowszej strony
FESTYN - STREFA NISKIEJ i ZEROWEJ EMISJI
 Stowarzyszenie Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków 
  Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków skupia ludzi zaangażowanych w ochronę przyrody oraz miłośników ptaków. Koncentruje swoje działania na obszarze aglomeracji warszawskiej, starając się angażować lokalną społeczność, z którą wspólnie chroni ptaki i rozpowszechnia ideę ich ochrony. Członkowie Towarzystwa starają się pokazywać uroki przyrody, edukować i wzbudzać radość z kontaktu z naturą. Towarzystwo Ochrony Ptaków organizuje otwarte dla wszystkich wycieczki i wykłady.
Główne cele statutowe Towarzystwa Ochrony Ptaków to:
  • ochrona ptaków, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony na obszarze Warszawy i jej okolic;
  • poznawanie stanu i monitorowanie zmian awifauny Polski, a zwłaszcza awifauny Warszawy i jej okolic;
  • szerzenie w społeczeństwie wiedzy na temat ptaków, zagrożeń ich bytowania i możliwości ochrony.
Stoisko Towarzystwa Ochrony Ptaków w trakcie festynu Dzień Ziemi'2016 poświęcone będzie w głównej mierze edukacji na temat zgubnych skutków emisji zanieczyszczeń dla ptaków, przyrody i dla nas samych. Prezentowane będą prawidłowo wykonane budki lęgowe dla ptaków wraz z objaśnieniami jak i czym prawidłowo dokarmiać ptaki, tak, aby jednocześnie nie zanieczyszczać środowiska. Zaprezentowane będą występujące w Warszawie, choć mniej znane, gatunki ptaków. Dla najmłodszych zorganizowany zostanie konkurs wiedzy o ptakach, konkurs rysunkowy oraz gra planszowa o przygodach rybitwy.