Uwaga! Strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając nasz serwis zgadzasz się na ich przyjmowanie.
Szczegółowe informacje znajdują się w Polityce prywatności
Dzień Ziemi 2016
PALĄCY TEMAT - NISKA EMISJA!
powrót do najnowszej strony
FESTYN - STREFA NISKIEJ i ZEROWEJ EMISJI
 Stowarzyszenie Zielone Mazowsze 
  Stowarzyszenie Zielone Mazowsze powstało w 1994 r. i jest niezależną organizacją ekologiczną, działającą na rzecz ochrony środowiska głównie w Warszawie i na Mazowszu, ale podejmującą również inicjatywy na poziomie krajowym. Główne obszary działań Stowarzyszenia to transport zrównoważony i interwencje ekologiczne. Ostatnio realizowany projekt to "Miasta dla ludzi: współpraca na rzecz przestrzeni przyjaznej dla mieszkańców" wspólnie z Komisją Dialogu Społecznego ds. Transportu, oraz "Razem bez barier: Warszawa przyjazna wszystkim mieszkańcom" służący zapobieganiu wykluczeniu i dyskryminacji osób z niepełnosprawnością, matek prowadzących wózki z dziećmi oraz ludzi starszych, którzy mają trudności ze sprawnym i wygodnym poruszaniem się po Warszawie.