Uwaga! Strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając nasz serwis zgadzasz się na ich przyjmowanie.
Szczegółowe informacje znajdują się w Polityce prywatności
Dzień Ziemi 2016
PALĄCY TEMAT - NISKA EMISJA!
powrót do najnowszej strony
FESTYN - STREFA NISKIEJ i ZEROWEJ EMISJI
 Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
  Jak powstaje nauka?

Badania naukowe to proces często żmudny i czasochłonny, ale w trakcie proponowanych zajęć terenowych każdy uczestnik festynu Dzień Ziemi 2016 będzie mógł spróbować swoich sił jako naukowiec!

W czasie symulacji badań uczestnicy postawią hipotezę, określą warunki prowadzenia obiektywnych badań, przeanalizują otrzymane wyniki, przyjmą bądź odrzucą hipotezę oraz zaproponują wnioski. Ponadto określą i zbiorą parametry środowiska za pomocą mobilnych aplikacji dostępnych w telefonach komórkowych jak np. temperatura, wilgotność, wysokość n.p.m., nasłonecznienie, ciśnienie atmosferyczne. Zbierane dane będą wpisywać w przygotowane tabele oraz na ich podstawie będą rysować funkcje wykładnicze. Za pomocą prostych estymatorów i z pomocą kalkulatora określą całkowitą liczbę gatunków w terenie.

Badania zostaną powtórzone przez te same lub inne grupy a otrzymane wyniki przedyskutowane. Przedyskutowana zostanie również kwestia celowości prowadzenia monitoringu, w stosunku do jakich gatunków, powtarzania badań i wyboru wielkości powierzchni badawczej. Zadania symulacji badań zostaną przeprowadzone zgodnie z zasadą metody naukowej.