Uwaga! Strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając nasz serwis zgadzasz się na ich przyjmowanie.
Szczegółowe informacje znajdują się w Polityce prywatności
Dzień Ziemi 2016
PALĄCY TEMAT - NISKA EMISJA!
powrót do najnowszej strony
FESTYN - STREFA NISKIEJ i ZEROWEJ EMISJI
 Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Politechnika Warszawska 
  Inżynieria chemiczna i procesowa jest interdyscyplinarną dziedziną nauki, zajmującą się procesami wymiany masy, energii i pędu, z którymi mamy do czynienia zarówno w przemyśle, jak i w przyrodzie. Ochrona środowiska jest jednym z głównych nurtów, na którym skupiają się pracownicy i studenci Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej. Ich badania i prace prowadzone w tej dziedzinie obejmują głównie problem unieszkodliwiania zanieczyszczeń gazowych, ciekłych oraz stałych.

Podczas pikniku zaprezentowane zostaną mobilne stanowiska doświadczalne związane z ochroną środowiska, a także niekonwencjonalnymi sposobami produkcji energii, przygotowane przez studentów z Koła Naukowego Inżynierii Chemicznej i Procesowej. Organizacja ta jest jednym z wiodących w Polsce kół naukowych, uhonorowana wyróżnieniem w kategorii "Koło Naukowe Roku 2015" w prestiżowym konkursie StRuNa pod patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także tytułem "Najlepszego Koła Naukowego kadencji 2015", przyznawanym przez Samorząd Studentów Politechniki Warszawskiej.

Z okazji Dnia Ziemi przygotowane zostaną:
  • cyklon - odpylacz odśrodkowy, służący do oczyszczania gazów z zanieczyszczeń stałych;
  • ogniwo galwaniczne, w którym wytwarzamy energię elektryczną, stosując napój typu cola jako elektrolit;
  • moduł Peltiera, za pomocą którego wytwarzamy energię elektryczną na skutek różnicy temperatur w sąsiadujących ze sobą zbiorniczkach z wodą;
  • makieta farmy alg wydrukowana na drukarce 3D, ilustrująca produkcję biogazu i biopaliw.
Na stoisku będzie się można również zapoznać z wynikami prac badawczych naukowców z Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej w tematach związanych z ochroną środowiska.