Uwaga! Strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając nasz serwis zgadzasz się na ich przyjmowanie.
Szczegółowe informacje znajdują się w Polityce prywatności
Dzień Ziemi 2016
PALĄCY TEMAT - NISKA EMISJA!
powrót do najnowszej strony
FESTYN - STREFA ŚWIADOMEGO KONSUMENTA
 Punkt Konsultacyjny "Świadomy Konsument" 
  Konsumenci w społeczeństwach wysokorozwiniętych coraz częściej ujawniają swoją świadomość ekologiczną, stąd wzrastające zainteresowanie ekokonsumpcją i ekoprzemysłem. W związku z tym coraz większą popularnością cieszą się produkty, których produkcja odpowiada wymogom ochrony środowiska, a także opakowania wytwarzane z naturalnych surowców ulegających biodegradacji, podatnych do bezpiecznej utylizacji lub podlegających recyklingowi oraz nie zawierających szkodliwych związków chemicznych.

Idea ochrony środowiska i upowszechnianie recyklingu staje się też inspiracją dla samych projektantów i producentów, którzy coraz częściej dokładają starań, aby z ich wyrobów było możliwe odzyskanie i powtórne przetworzenie cennych surowców, a także aby ich produkcja i eksploatacja były jak najbardziej energooszczędne.

W krajach wysokorozwiniętych dokonuje się swego rodzaju "rewolucja" w sferze konsumpcji, przejawiająca się we wzroście świadomości konsumenckiej, w wyniku której następuje modyfikacja dotychczasowych wzorów zachowań konsumenckich i ich racjonalizacja. Wzrasta krytyczny stosunek do oferty rynkowej, maleje liczba zakupów emocjonalnych (impulsywnych), ponieważ konsumenci dokładniej analizują wydatki. Konsumenci coraz częściej dążą do poprawy poziomu i jakości życia nie poprzez zwiększanie swojego stanu posiadania, ale przez umiejętne korzystanie z informacji, osiągnięć techniki i rozważnego zaspokajania potrzeb.

Festyn ekologiczny "Dzień Ziemi '2016" szeroko komentować będzie zdrową i odpowiedzialną konsumpcję, przekazując wiedzę w formie wystaw plenerowych, plansz informacyjnych, "żywych" pokazów (m.in. zwierząt rodzimych ras), prezentacji stoisk regionalnych ze zdrową żywnością oraz udzielając konsultacji i porad konsumenckich, a także udostępniając broszury i materiały certyfikowanych wystawców ekologicznych.

Zielony Punkt Konsultacyjny będzie stanowiskiem ds. doradztwa konsumenckiego, a jego zadaniem będzie upowszechnianie wzorca polskiego konsumenta, który decyzje o zakupie podejmuje w sposób rozważny i przemyślany, działa bardzo racjonalnie, mając świadomość, że poprzez zakupy i konsumpcję oddziałuje na środowisko przyrodnicze, a troskę o własne zdrowie łączy z troską o jakość środowiska.

W Zielonym Punkcie Konsultacyjny dla polskich konsumentów dyżurować będzie osoba udzielająca informacji na temat jak planować zakupy, jakie produkty wybierać, jak wspierać lokalny rynek produktów, jak postępować z opakowaniami i zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz objaśniająca procedurę ekokonsumencką, zielony marketing i symbolikę znaków na opakowaniach.