Uwaga! Strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając nasz serwis zgadzasz się na ich przyjmowanie.
Szczegółowe informacje znajdują się w Polityce prywatności
Dzień Ziemi 2016
PALĄCY TEMAT - NISKA EMISJA!
powrót do najnowszej strony
FESTYN - Sektor Świadomego Konsumenta
 Stół darów Ziemi - pokaz tradycyjnych i ekologicznych produktów wysokiej jakości 
  Stół Darów Ziemi jest to ekspozycja tradycyjnej i ekologicznej żywności, której celem jest promocja- produktów wysokiej jakości, wytworzonych naturalnymi metodami, w oparciu o poszanowanie tradycji i zrównoważonego rozwoju. Prezentacja ma spełniać przede wszystkim rolę edukacyjną - ma kształtować postawy konsumenckie na rzecz wyboru żywności naturalnej, wytwarzanej tradycyjnymi metodami opartymi na tradycji i poszanowaniu walorów przyrodniczych oraz korzeni historycznych i kulturowych.

Zamierzeniem autorów prezentacji jest uświadomienie uczestnikom wartości zdrowotnej i ekologicznej żywności wyprodukowanej w warunkach naturalnych, za pomocą technologii nie zaburzającej równowagi środowiskowej i w oparciu o rolniczą różnorodność biologiczną.

W skład programu Stół Darów Ziemi wejdą 4 ekspozycje plenerowe:

Ekspozycja I: Stoiska regionalne, wystawy i programy edukacyjne.
Na ekspozycję złożą się stoiska organizacji upowszechniających tradycyjne i ekologiczne produkty rolne i przetwory, m.in. Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego, Społecznego Instytutu Ekologicznego i lokalnych grup działania. W ramach tej części prezentacji wyeksponowane zostaną plakaty i postery informacyjne, przeprowadzone zostaną konkursy dla dzieci i młodzieży.

Ekspozycja II: O produktach.
W ramach Ekspozycji II pokazane zostaną produkty z rolniczej bioróżnorodności oraz certyfikowane produkty ekologiczne i jakościowe m.in. z certyfikatami gwarantującymi ich najwyższą jakość jak certyfikat ekologiczny czy "Jakość Tradycja".
Prezentację wzbogacą plakaty, zdjęcia, publikacje, ulotki pokazujące m.in. przyjazne i tradycyjne technologie w produkcji żywności.

Ekspozycja III: Wirydarz Polski - rajski ogród ziół i kwiatów. Skarby lasów, łąk i pól Mazowsza. Sady tradycyjne dla zdrowia i dla przyrody.
Ekspozycja III zaprezentuje tradycyjne ogrody przydomowe, przekaże wiedzę o rodzimych gatunkach kwiatów i ziół oraz propagować będzie zakładanie przydomowych wirydarzy, charakterystycznych dla danego regionu. Stoisko zostanie przybrane polskimi kwiatami oraz ziołami leczniczymi i przyprawowymi. W ramach ekspozycji można będzie posłuchać krótkich prelekcji na temat kwiatów polnych, poznać rolę dawnych odmian roślin w zachowaniu bioróżnorodności, a na stoisku będą dostępne pocztówki z kwiatami z polskich ogrodów oraz publikacje Społecznego Instytutu Ekologicznego poświęcone tradycyjnym ogródkom. Ponadto na posterach, ulotkach i w postaci eksponatów pokazane zostaną kwiaty, krzewy i zioła rosnące w dawnych ogrodach, ich znaczenie przyrodnicze i krajobrazowe oraz sposoby wykorzystywania tradycyjnych roślin w kuchni i medycynie. Ekspozycji będzie towarzyszył konkurs dla dzieci.
W ramach ekspozycji "Sady tradycyjne dla zdrowia i dla przyrody" zaprezentowane będą postery informujące o drzewach owocowych dawnych odmian. Będzie można posłuchać krótkich prelekcji na temat znaczenia wysokopiennych drzew owocowych nie tylko w zachowaniu zasobów genetycznych, ale również funkcji takich drzew w przyrodzie. Prelegenci przedstawią wartości owoców z sadów tradycyjnych, które są nie tylko wyjątkowo smaczne, ale przede wszystkim mają wartości biologiczne cenne dla zdrowia. Prelegenci zapoznają również z działaniami na rzecz ochrony i pomnażania sadów tradycyjnych. Na stoisku będą dostępne publikacje i ulotki. Zaprezentowana zostanie również wystawa edukacyjna Społecznego Instytutu Ekologicznego pt. "Nasze wybory dla ZIEMI" , koncentrująca się na wyborach konsumentów w 4 dziedzinach: rolnictwo przemysłowe - rolnictwo ekologiczne, zanikanie gatunków - ochrona bioróżnorodności, cywilizacja śmieci - odpowiedzialny konsument, energia nieodnawialna - zielone technologie.

Ekspozycja IV: Stół Darów Ziemi.
Prezentacja stanowić będzie zwarty, zadaszony kilkudziesięciometrowy "stół", na którym znajdą się produkty regionalne ze wszystkich regionów Polski, przede wszystkim te, których producenci uczestniczą w europejskich i krajowych systemach jakości żywności oraz produkty nagrodzone w konkursie "Nasze Kulinarne Dziedzictwo-Smaki Regionów". Ideą ekspozycji jest pokazanie produktów mających unijne i polskie oznaczenia jakościowe (znaki Chroniona Nazwa Pochodzenia, Chronione Oznaczenie Geograficzne, Gwarantowana Tradycyjna Specjalność, znak produktu ekologicznego oraz znak "Jakość Tradycja"). Na "stole" zaprezentowane zostaną najwyższej jakości wędliny, sery, chleby, miody, przetwory owocowo-warzywne, napoje. Konsumenci będą mieli możliwość bezpośredniego kontaktu z wytwórcami, a także będą mogli zaopatrzyć się w materiały informacyjne nt. produktu regionalnego i ekologicznego oraz systemów certyfikacji produktów tradycyjnych i ekologicznych.
Przy ekspozycji będzie zorganizowany punkt konsultacyjny "Świadomy Konsument", promujący krótkie łańcuchy żywności. Będą rozdawane materiały informacyjne: ulotki i broszury, odbędą się konkursy dla dzieci. Przy punkcie umieszczone zostaną plakaty i baner przedstawiający oznaczenia żywności wysokiej jakości.