Uwaga! Strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając nasz serwis zgadzasz się na ich przyjmowanie.
Szczegółowe informacje znajdują się w Polityce prywatności
Dzień Ziemi 2017
W KIERUNKU NATURY
powrót do najnowszej strony
FESTYN - STREFA INSTYTUCJI I ORGANIZACJI
 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska 
  Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ) prowadzi, m.in. monitoring środowiska, w tym powietrza, wód, hałasu, gleby i ziemi, przyrody, pól elektromagnetycznych, promieniowania jonizującego; kontrole podmiotów korzystających ze środowiska; kontrole transgranicznego przemieszczania odpadów; działania zapobiegające poważnym awariom. Organy Inspekcji dostarczają społeczeństwu oraz jednostkom administracji publicznej informacje o środowisku, w tym wyniki badań i obserwacji oraz oceny stanu środowiska, jak również rezultaty kontroli przestrzegania przez podmioty wymagań ochrony środowiska. Wojewódzcy inspektorzy ochrony środowiska co roku opracowują i publikują kompleksowe raporty o stanie środowiska w województwach. Raporty te podsumowują wyniki badań stanu środowiska zrealizowanych na podstawie Programu Państwowego Monitoringu Środowiska. W tym roku GIOŚ uruchomił nową wersję aplikacji mobilnej "Jakość powietrza w Polsce" informującą o stanie powietrza w najbliższej okolicy. Jest to narzędzie, które przedstawia rzetelne i aktualne informacje nt. jakości powietrza w kraju. Zapraszamy również do odwiedzania naszej strony internetowej www.gios.gov.pl.