Uwaga! Strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając nasz serwis zgadzasz się na ich przyjmowanie.
Szczegółowe informacje znajdują się w Polityce prywatności
Dzień Ziemi 2017
W KIERUNKU NATURY
powrót do najnowszej strony
FESTYN - STREFA INSTYTUCJI I ORGANIZACJI
 Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy 
  Dla uczestników "Dnia Ziemi '2017" przygotowana została wspólna gra edukacyjna terenowa wraz z IMGW, IBL i PIG. Ponadto IOŚ zaproponuje zabawy i konkursy plastyczne dla dzieci, a także wirtualną podróż z użyciem okularów 3D oraz domowe mini laboratorium.
IOŚ-PIB działa w następujących polach:
  • Opracowywanie podstaw strategii i polityki ekologicznej Polski i uczestniczenie w opracowaniach międzynarodowych,
  • Kompleksowe badania środowiska, zwłaszcza procesów i skutków jego degradacji ze szczególnym uwzględnieniem obszarów przemysłowej degradacji,
  • Ochrona atmosfery przed zanieczyszczeniem,
  • Ochrona klimatu,
  • Ochrona przed hałasem i wibracjami,
  • Ochrona krajobrazu i żywych zasobów przyrody,
  • Ochrona i odnowa biologicznie czynnej powierzchni ziemi,
  • Ochrona i odnowa zasobów wodnych,
  • Ochrona Bałtyku i jego pobrzeża,
  • Gospodarowanie odpadami w środowisku.
W podanych wyżej polach Instytut prowadzi prace badawcze i aplikacyjne, zgodnie ze statutowym zakresem działania.