Uwaga! Strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając nasz serwis zgadzasz się na ich przyjmowanie.
Szczegółowe informacje znajdują się w Polityce prywatności
Dzień Ziemi 2017
W KIERUNKU NATURY
powrót do najnowszej strony
FESTYN - STREFA INSTYTUCJI I ORGANIZACJI
 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
  Podstawowym celem działalności Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie edukacji ekologicznej jest podnoszenie świadomości ekologicznej polskiego społeczeństwa w tej dziedzinie i kształtowanie postaw proekologicznych poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju, upowszechnianie wiedzy i dobrych praktyk z zakresu ochrony środowiska, propagowanie zachowań prośrodowiskowych oraz angażowanie obywateli w działania i akcje na rzecz ochrony środowiska i praktycznego wdrażania idei zrównoważonego rozwoju. Realizacji tych zadań służy szereg przedsięwzięć, które są wspierane finansowo przez NFOŚiGW. Te różnorodne działania prowadzone są w nowoczesnej formie, wartościowej merytorycznie i poznawczo oraz atrakcyjnej koncepcyjnie i wizualnie, dostosowanej do poszczególnych grup odbiorców - dzieci, młodzieży i dorosłych.
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansowuje ogólnopolskie kampanie cross-mediowe (z wykorzystaniem telewizji, radia, Internetu, prasy; w tym strony internetowe, idea-placement), programy edukacyjne, budowę, rozbudowę, adaptację, remonty, wyposażenie i doposażenie centrów edukacji ekologicznej (również infrastruktury terenowej, wykorzystywanej przez te ośrodki), filmy oraz programy telewizyjne i radiowe, studia podyplomowe z zakresu ochrony środowiska, szkolenia, konferencje, konkursy, wydawnictwa, produkcję pomocy dydaktycznych, imprezy edukacyjne oraz działania realizowane za pośrednictwem mediów społecznościowych.