Uwaga! Strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając nasz serwis zgadzasz się na ich przyjmowanie.
Szczegółowe informacje znajdują się w Polityce prywatności
Dzień Ziemi 2017
W KIERUNKU NATURY
powrót do najnowszej strony
FESTYN - STREFA INSTYTUCJI I ORGANIZACJI
 Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków 
  Ochrona różnorodności biologicznej i hasło tegorocznych obchodów "Dnia Ziemi" - "W kierunku natury" - to temat szczególnie bliski Ogólnopolskiemu Towarzystwu Ochrony Ptaków. W ciągu ostatnich 50 lat tempo ginięcia gatunków zwiększyło się tysiąckrotnie w stosunku do tego z przeszłości, a prognozy na przyszłość pokazują, że jeżeli nic się nie zmieni, będzie ono nadal rosło. Dostrzegając pogarszający się stan oraz zagrożenia środowiska naturalnego, OTOP chce przyczynić się do jego ratowania. Na różnorodność biologiczną naszej planety organizacja patrzy przez pryzmat ptaków, gdyż są one doskonałym wskaźnikiem jej stanu. Z okazji tegorocznych obchodów "Dnia Ziemi" OTOP będzie propagować wiedzę o ochronie ekosystemów, naturalnych siedlisk i cennych gatunków ptaków, które je zamieszkują oraz uświadamiać społeczeństwo, jak na co dzień można sprzyjać ochronie różnorodności biologicznej, zarówno tej ukrytej w puszczańskich ostępach lub niedostępnych moczarach, jak i tej bliskiej człowiekowi, towarzyszącej mu na co dzień w mieście i na wsi.
Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków to założona w 1991 r. organizacja pozarządowa o statusie pożytku publicznego zajmująca się ochroną dzikich ptaków i miejsc, w których one żyją. Powadzi działania z dziedziny monitoringu przyrodniczego, czynnej ochrony przyrody, kształtowania polityk mających wpływ na środowisko (rzecznictwo i eko-interwencje) oraz edukacji. Celem OTOP-u jest zachowanie dziedzictwa przyrodniczego dla dobra obecnych i przyszłych pokoleń. Organizacja jest polskim partnerem światowej federacji towarzystw ochrony ptaków - BirdLife International, współpracuje z polskimi i zagranicznymi naukowcami, autorytetami, instytucjami publicznymi i naukowymi oraz innymi organizacjami pozarządowymi. Skupia się na priorytetowych gatunkach ptaków, ich siedliskach i ostojach.