Uwaga! Strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając nasz serwis zgadzasz się na ich przyjmowanie.
Szczegółowe informacje znajdują się w Polityce prywatności
Dzień Ziemi 2017
W KIERUNKU NATURY
powrót do najnowszej strony
FESTYN - STREFA INSTYTUCJI I ORGANIZACJI
 Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie 
  Podczas "Dnia Ziemi '2017" Ogród Botaniczny PAN przedstawi informacje na plakatach i schematach oraz zaproponuje:
  • obserwacje pod binokularem różnorodnych preparatów roślinnych - kwiat jabłoni, przekroje siewek, tkanki liścia, tkanki nasion różnych gatunków i inne
  • rebusy i krzyżówki dotyczące problematyki ochrony flory Polski;
  • porady ogrodnicze, dotyczące uprawy, ochrony i prowadzenia roślin w domu i ogrodzie.
Nagrodami będą żywe rośliny - siewki papryki chilli (Capsicum frutescens) - bezpieczne nawet dla dzieci, ze względu na brak syntetyzowania na tym etapie rozwoju kapsaicyny, oraz rośliny doniczkowe. Na stoisku znajdą się również broszury popularyzujące prowadzone w Ogrodzie projekty dotyczące ochrony zagrożonych gatunków z flory Polski oraz roślin użytkowych (jabłonie odmian historycznych zebrane w kriogenicznym banku tkanek). PAN Ogród Botaniczny Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie jest placówką związaną nie tylko z udostępnianiem przyrody, ale także jej ochroną. Od przeszło 40 lat Ogród Botaniczny Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej gromadzi i chroni liczne gatunki i genotypy flory Polski. Prowadzi projekty badawcze pozwalające zoptymalizować techniki stosowane do przechowywania nasion i tkanek roślinnych, rozwija metody oceny żywotności próbek, popularyzuje wiedzę i aktywnie działa w sieci placówek związanych z ochroną przyrody w skali Polski, Europy i świata. Ogród Botaniczny PAN jest placówką pokazową, ale jednocześnie miejscem prowadzenia badań i ochrony roślin. Łącząc te dwie formy działalności dba o naturalne dziedzictwo polskiej flory i jej bioróżnorodność. Tu prowadzone są warsztaty dla szkół, wzmacniana jest świadomość ekologiczna społeczeństwa, tworzone są plany ochrony konkretnych gatunków lub całych zbiorowisk i wcielane są w życie oraz inicjowana jest współpraca ze specjalistami i pasjonatami. Dla wspólnej przyszłości.