Uwaga! Strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając nasz serwis zgadzasz się na ich przyjmowanie.
Szczegółowe informacje znajdują się w Polityce prywatności
Dzień Ziemi 2017
W KIERUNKU NATURY
powrót do najnowszej strony
FESTYN - STREFA INSTYTUCJI I ORGANIZACJI
 Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy 
  Podczas tegorocznego festynu z okazji "Dnia Ziemi" Muzeum Geologiczne PIG-PIB zaprezentuje ekspozycję, pod hasłem "Ochrona georóżnorodności", która obejmować będzie:
a) Plansze edukacyjne zaprezentowane na ściankach posterowych.
Na posterach znajdą się informacje o działaniach jakie podejmuje Muzeum Geologiczne Państwowego Instytutu Geologicznego-Państwowego Instytut Badawczego na rzecz ochrony stanowisk i obiektów geologicznych. Ochrona przyrody nieożywionej jest równie ważna jak ochrona różnorodności biologicznej. Odsłaniające się na powierzchni skały nie tylko ubogacają nasz krajobraz, ale stanowią również źródło informacji o historii naturalnej naszego kraju. Nierzadko możemy w nich znaleźć piękne minerały bądź ciekawe skamieniałości, posiadające walory dydaktyczne i istotne znaczenie dla nauki. Wiele z okazów to unikaty nie tylko w skali kraju, ale również i świata. Dlatego też warto pamiętać o ochronie obiektów geologicznych, które w przypadku zniszczeń i zaniedbania ze strony człowieka, możemy stracić bezpowrotnie.
b) Ekspozycję okazów geologicznych.
c) Konkursy tematyczne dla dzieci i młodzieży z nagrodami.
d) Warsztaty, doświadczenia, pokazy dla najmłodszych.
e) Materiały edukacyjne Muzeum Geologicznego PIG-PIB dla dzieci i młodzieży.
f) Postery, foldery informacyjne o działalności Państwowego Instytutu Geologicznego-Państwowego Instytutu Badawczego w zakresie ochrony i popularyzacji przyrody nieożywionej kraju poprzez geoturystykę.