Uwaga! Strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając nasz serwis zgadzasz się na ich przyjmowanie.
Szczegółowe informacje znajdują się w Polityce prywatności
Dzień Ziemi 2017
W KIERUNKU NATURY
powrót do najnowszej strony
FESTYN - STREFA INSTYTUCJI I ORGANIZACJI
 Regionalne Centrum Ekologiczne - REC Polska 
  Podczas "Dnia Ziemi '2017" REC Polska zaprezentuje "KAMPINOSKIE BAGNA" to projekt mający na celu ochronę i renaturyzację siedlisk mokradłowych w Kampinoskim Parku Narodowym. Zanik rolnictwa i postępujący wykup gruntów prywatnych przez KPN powodują, że wybudowana w przeszłości sieć melioracyjna, w wielu miejscach straciła już swe znaczenie. Mimo tego nadal drenuje ona bagna w KPN przyczyniając się do obniżania poziomu wód gruntowych. W związku z tym zaplanowano szereg działań, których głównym celem jest taka przebudowa sieci wodnej KPN by lepiej odpowiadała ona aktualnym potrzebom Puszczy Kampinoskiej i lokalnej społeczności. W ramach projektu podjęto, m.in. takie działania jak wykup ok. 120 ha gruntu i budowę obiektów małej retencji, których zadaniem będzie jak najdłuższe zatrzymanie wody na terenach mokradłowych, z dala od gruntów prywatnych. Oprócz tego opracowywana jest strategia zarządzania populacją bobra, przygotowywane są wytyczne do użytkowania jazów na Łasicy oraz realizowanych jest szereg działań monitoringowych i informacyjno-edukacyjnych.
Partnerami przedsięwzięcia KAMPINOSKIE BAGNA są: Kampinoski Park Narodowy, REC Polska, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, a także Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. Projekt jest współfinansowany ze środków: funduszu LIFE+, NFOŚiGW i WFOŚiGW.