Uwaga! Strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając nasz serwis zgadzasz się na ich przyjmowanie.
Szczegółowe informacje znajdują się w Polityce prywatności
Dzień Ziemi 2017
W KIERUNKU NATURY
powrót do najnowszej strony
FESTYN - STREFA INSTYTUCJI I ORGANIZACJI
 Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie 
  Odwiedzający stoisko Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie podczas tegorocznego "Dnia Ziemi" będą mieli możliwość poszerzenia wiedzy z zakresu różnorodności przyrodniczej województwa mazowieckiego poprzez udział w grach i zabawach edukacyjnych. Przez cały dzień na stoisku obecni będą urzędnicy chętni do dzielenia się wiedzą z zakresu ochrony przyrody naszego regionu.
Misją Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie jest działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju województwa mazowieckiego przy jednoczesnym zachowaniu walorów przyrodniczych i standardów środowiska z myślą o przyszłych pokoleniach. Misję tę realizuje m.in. poprzez nadzór nad rezerwatami przyrody, koordynowanie funkcjonowania obszarów Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 oraz ochroną gatunkową roślin, zwierząt i grzybów na terenie województwa mazowieckiego. RDOŚ inicjuje i realizuje działania z zakresu ochrony czynnej ukierunkowane na zachowanie określonych siedlisk i gatunków. Jednym z elementów działalności RDOŚ jest udostępnianie informacji umożliwiającej odbiorcom poszerzenie wiedzy na temat walorów przyrodniczych Mazowsza, najcenniejszych siedlisk i gatunków znajdujących się w regionie oraz działań służących ich ochronie.