Uwaga! Strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając nasz serwis zgadzasz się na ich przyjmowanie.
Szczegółowe informacje znajdują się w Polityce prywatności
Dzień Ziemi 2017
W KIERUNKU NATURY
powrót do najnowszej strony
FESTYN - STREFA INSTYTUCJI I ORGANIZACJI
 Stowarzyszenie Cztery Krajobrazy 
  Podczas "Dnia Ziemi '2017" Stowarzyszenie Cztery Krajobrazy przeprowadzi szereg ciekawych warsztatów pod hasłem "Butik Biżu"
Misją Stowarzyszenia Cztery Krajobrazy jest: "Dążenie do zrównoważonego rozwoju obszarów sąsiadujących z Puszczą Kampinoską i podnoszenie jakości życia mieszkańców". Stowarzyszenie Cztery Krajobrazy powstało w 2008 roku. Jego cele to między innymi:
  • zapewnienie równego startu życiowego dzieciom i młodzieży poprzez rozwój oferty edukacyjnej, oświatowej i wychowawczej na terenie gmin sąsiadujących z Puszczą Kampinoską;
  • rozwój partnerskiej współpracy dla tworzenia optymalnych warunków rozwoju emocjonalnego, fizycznego, poznawczego i społecznego dzieci i młodzieży;
  • wspomaganie rozwoju społeczności lokalnej na terenie gmin sąsiadujących z Puszczą Kampinoską;
  • wspieranie oddolnych inicjatyw lokalnych przyczyniających się do propagowania aktywności społecznej i samoorganizowania się lokalnych środowisk;
  • popularyzacja regionu i tradycji Mazowsza;
  • wspieranie aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu, w szczególności turystyki edukacyjnej.
Stowarzyszenie Cztery Krajobrazy jest organizacją non-profit, nie prowadzi działalności gospodarczej. Środki na działalność statutową pozyskuje w oparciu o darowizny i składki członków oraz krajowe i unijne programy dotacyjne. Działania skupiają się na wspieraniu społeczności lokalnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. Od 2015 roku prowadzi działalność Domu Pracy Twórczej w Granicy (na terenie KPN), w którym realizuje zajęcia edukacyjne i i artystyczne dla dzieci i młodzieży z gminy Kampinos i gmin ościennych. Od 2012 roku organizuje także otwarte imprezy cykliczne - pn. "Wiosenne Dziady Kampinoskie" i "Jesienne Dziady Kampinoskie".