Uwaga! Strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając nasz serwis zgadzasz się na ich przyjmowanie.
Szczegółowe informacje znajdują się w Polityce prywatności
Dzień Ziemi 2017
W KIERUNKU NATURY
powrót do najnowszej strony
FESTYN - STREFA INSTYTUCJI I ORGANIZACJI
 Stowarzyszenie Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków 
  Na stoisku Stołecznego Towarzystwa Ochrony Ptaków podczas "Dnia Ziemi '2017" prowadzona będzie edukacja na temat ochrony ekosystemów, naturalnych siedlisk i gatunków. Propagowane będą zachowania sprzyjające ochronie różnorodności biologicznej w skali lokalnej, w otoczeniu człowieka, np. w mieście. Prezentowane będą prawidłowo wykonane budki lęgowe dla ptaków oraz objaśniane będą zasady dokarmiania ptaków. Na stoisku pracownicy przedstawią mniej znane gatunki ptaków, przeprowadzony zostanie quiz o ptakach oraz konkurs rysunkowy, wszyscy odwiedzający zaproszeni zostaną również do gry planszowej o przygodach rybitwy. Mieszkańcy stolicy będą mogli zadać pytania związane z warszawskimi ptakami.
Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków skupia ludzi zaangażowanych w ochronę przyrody oraz miłośników ptaków. Koncentruje swoje działania na obszarze aglomeracji warszawskiej, starając się angażować lokalną społeczność, z którą wspólnie chroni ptaki i rozpowszechnia ideę ich ochrony. Członkowie Towarzystwa starają się pokazywać uroki przyrody, edukować i wzbudzać radość z kontaktu z naturą. Towarzystwo Ochrony Ptaków organizuje otwarte dla wszystkich wycieczki i wykłady. Główne cele statutowe STOP to:
  • ochrona ptaków, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony na obszarze Warszawy i jej okolic;
  • poznawanie stanu i monitorowanie zmian awifauny Polski, a zwłaszcza awifauny Warszawy i jej okolic;
  • szerzenie w społeczeństwie wiedzy na temat ptaków, zagrożeń ich bytowania i możliwości ochrony.