Uwaga! Strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając nasz serwis zgadzasz się na ich przyjmowanie.
Szczegółowe informacje znajdują się w Polityce prywatności
Dzień Ziemi 2017
W KIERUNKU NATURY
powrót do najnowszej strony
FESTYN - STREFA INSTYTUCJI I ORGANIZACJI
 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 
  Na stoisku Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie podczas "Dnia Ziemi '2017" wszystko będzie się kręcić wokół ochrony różnorodności biologicznej. Odwiedzający będą mogli wziąć udział w:
 • konkursie plastycznym pt. "W kierunku natury";
 • składaniu papierowych wiatraków;
 • rodzinnym układaniu małych i wielkoformatowych puzzli;
 • warsztatach edukacyjnych pn. "W kierunku natury".
Na uczestników zabaw czekać będą "ekologiczne" nagrody. Na stoisku WFOŚiGW w Warszawie będzie można również uzyskać szczegółowe informacje nt. oferty programowej na 2017 rok.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie jest instytucją finansującą przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska, realizowane na terenie województwa mazowieckiego. WFOŚiGW w Warszawie jest częścią unikalnego w skali światowej systemu finansowania ochrony środowiska w Polsce. Na przestrzeni ponad 23 lat działalności Fundusz dofinansował na Mazowszu ponad 21 tysięcy inwestycji środowiskowych przeznaczając na ich realizację ponad 4,3 miliarda złotych. Swoją działalność realizuje w ramach następujących dziedzin:
 • ochrona wód;
 • gospodarka wodna;
 • ochrona powietrza;
 • ochrona ziemi;
 • edukacja ekologiczna;
 • ochrona przyrody;
 • zapobieganie zagrożeniom środowiska i poważnym awariom;
 • monitoring środowiska.
Poprzez system pożyczek i dotacji Fundusz wspiera inwestycje środowiskowe i zarazem pomnaża środki, które ponownie mogą być inwestowane w środowisko. Efekty działań - Funduszu i Beneficjentów - widać na każdym kroku w postaci, np. nowych oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnych, stacji uzdatniania wody, kolektorów słonecznych, pomp ciepła, itp. i niezliczonych przedsięwzięć z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony przyrody.

Więcej informacji na www.wfosigw.pl